На проведеното днес съвместно заседание на парламентарните комисии по взаимодействие с гражданите и тази по бюджет и финанси под председателството на Мая Манолова продължи обсъждането на промените в банковите закони в полза на потребителите на кредити.
Особен интерес предизвика обсъждането на тъй наречените &ldquo;бързи кредити&rdquo;, които напоследък завладяха огромна част от кредитния пазар. Според Кирил Добрев, депутат от левицата заяви, че момента активно се работи и по овладяването на проблема с бързите кредити. <br /> <br /> По думите на Добрев в момента тези фирми са раздали кредити за 2 млрд. лв., при положение, че регистрираният им капитал е 250 млн. лева. В момента средната лихва по тези кредити е 200% годишно, което означава, че тези институции са увеличили портфейлите си до 4 млрд. лева.<br /> <br /> Добрев посочи, че се върви към ограничаване на лихвите по бързите кредити, като ще се отнеме възможността на тези дружества да събират каквито и да е такси.<br /> <br /> Участие в обсъждането взе и финансов експерт Любомир Христов. Той заяви, че ситуацията в България е такава, че &quot;кредитът убива&quot;. Според него има банков произвол, който дори е подкрепен от съществуващото законодателство.<br /> <br /> Христов предложи да се създаде организация за извънсъдебно решаване на споровете между банките и гражданите, защото в момента съдебните процедури, освен че изискват много време, често водят и до здравословни проблеми на жалбоподателите.<br /> <br /> Експертът посочи, че трябва да има регулатор на банките, който да е извън БНБ и да има дума по отношение на търговските практики на финансовите институции. Той се аргументира, че в момента БНБ е призвана единствено да следи за интересите на вложителите на банките, както и за самото финансово здраве на банките, но не и за това дали търговските им способи са в интерес и на гражданите. /БЛИЦ<br /> <br />