Фермерите следят с тревога прогнозите за времето особено след рекордно горещите температури, съчетани с обилни валежи и градушки в различни региони през последния месец. Обобщени данни за щетите върху реколтата все още няма, но някои земеделци вече търсят допълнителни средства за покриване на извънредните разходи. Това е повишило запитвания за неотложни земеделски кредити, сочат данни на кредитните дружества в сектора. В „Агрион Финанс“, които са небанкова кредитна институция, специализирана в земеделски кредити и лизинг за покупка на земя, броят на исканията за последния месец са скочили двойно.

Като цяло тенденцията земеделците да се оглеждат за алтернативи на традиционното финансиране, не е от вчера. Това се обяснява с факта, че голяма част от средните и по-дребни стопани нямат достатъчно активи, които да заложат или не могат да покрият високите изисквания на големите кредитни институции като обезпечение по кредита, самоучастие или отлична кредитна история. Затова все повече фермери търсят финансиране през небанковите дружества.

В „Агрион Финанс“ например предлагат кредит за оборотни средства, инвестиционно кредитиране и лизинг за покупка на земеделска земя. Всички са срещу обезпечение земеделска земя и се отпускат по бърза процедура срещу много по-малко документи. Така земеделските производители пестят време и разходи по кредита; имат по-малко документални ангажименти; заплащат по-малко такси. Също така не са необходими допълнителни залози, включването на съдлъжници и поръчители, откриването на допълнителни сметки или застраховки. Най-активната група клиенти според експертите на „Агрион Финанс“ са именно малките и средни земеделски производители, а средната сума, от която имат нужда е около 600 000 лв. Те са единствените на пазара, които предлагат покупка на земеделска земя на лизинг при 100 % финансиране на сделката – т.е. ако продажната цена на земята съвпадне с оценката на фирмата, клиентът не дължи първоначална вноска, а директно започва да си погасява лизинговите вноски. Финансирането при останалите им кредити достига до 80% от оценката за заложения актив. Максималният срок за погасяване на земеделските кредити на „Агрион Финанс“ е 10 години като погасяването на задълженията е съобразено със сезонността и очакваните приходи от дейността.

Извън форсмажорните обстоятелства свързани с капризите на времето, фермерите търсят финансиране с цел модернизация и разширяване на стопанствата им, за реализиране на проекти по програми, както и за покриване на текущи разходи.