Можем ли в бъдеще да добиваме петрол не от недрата на Земята, а от въздуха, който дишаме? Млади швейцарски учени и предприемачи филтрират и рециклират емисиите въглероден двуокис във въздуха в околностите на Цюрих. А старт-ъп в Дрезден е намерил начин, как от рециклирания въглероден двуокис да произвежда продукт с качествата на черното злато, уточнява БНР.
Огромните филтриращи устройства на швейцарската фирма „Клаймуоркс“ са поставени над завод за отпадъци край Цюрих.

Според основателя на фирмата Ян Вурцбахер, преработката на въглеродния двуокис ще бъде основен елемент на опазването на околната среда. 900 тона въглероден двуокис годишно рециклират швейцарците, обяснява Ян Вурцбахер в Цюрих.

А в Дрезден старт-ъпът „Сънфайър“ преработва рециклирания въглероден двуокис, който прилича на кремообразна бяла паста, до продукт, който спокойно може да се нарече изкуствен петрол. 

Процесът е много енергоемък. За това се използва енергия от възобновяеми източници. Нилс Алдаг, ръководител на проекта, уточнява: „Изкуственият петрол може би ще бъде особено интересен за авиопревозвачите, тъй като качествата му са най-близки до тези на керосина, твърдят учени от техническия университет в Берлин“.