Битката между арендаторите за атрактивни парцели под наем започна. За втора поредна година те могат да наемат земя чрез търгове, подобни на тези на частните съдебни изпълнители. Инициатор на кампанията е водещото дружество в сектора Агрион. На практика чрез търга всеки фермер има възможност сам да предложи цената за наемане на желания парцел. Така и по-малките земеделци имат шанс да се включат за атрактивна земя в нови землища.

„Организирали сме така процедурата, че тя да е максимално улеснена и да гарантира равно начало, честни и прозрачни условия. Но най-вече ще спомогне за един справедлив и пазарен избор на арендатори. Никой няма да се ползва с преимущество в рамките на търга, а ще зависи от условията, които предложат кандидатите.Така всеки, който има интерес да се занимава със земеделие, ще може да се включи, независимо дали досега е обработвал земя в даденото землище”, коментираха експертите на Агрион. За всеки от парцелите ще се търсят поне по три оферти. Така на практика на конкурентен принцип пазарът сам ще покаже какво могат да си позволят да отделят като рентно плащане фермерите и арендаторите. Заявките за участие в търговете се приемат от 22 март във всички офиси на компанията в цялата страна.

Фирмата стана първата в своя бранш, която въвежда търгове за отдаване на земята, докато останалите фирми все още работят на принципа на прякото договаряне с пазарните участници. През миналата година търговете привлякоха интереса и на по-малките арендатори.

Рентните нива са в широк диапазон в различните райони на страната, защото зависят от няколко фактора - качеството на земята, мястото, големината на парцела, добитата продукция и изкупните цени. Все по-отживяла практика е компенсирането на собствениците със земеделска продукция. Специалистите съветват да се внимава при подписване на договорите за специални клаузи – например да не се изплаща рента при лоша година или слаба реколта.