Идеен проект и статистическа част: спортен отдел на БЛИЦ.
Графично оформление и дизайн: ДАВИД Холдинг АД