ЛИЧНОСТИ
Авторът на забранена теория твърди, че всички деца я разбират

Максим Бурханларски е учител по математика с 40-годишен стаж, първи клас квалификация. За своя метод за съставяне на уравненията при словестните задачи е утвърден като новатор през 1988 г. Теорията му, без съмнение, променя логиката при решаването на математически задачи, като го улеснява неимоверно. Всичките му опити обаче през последните 35 години да наложи този метод в преподаването в училище са безуспешни.

- Какво ви накара да се заемете с решението на проблема?
- Още след като завърших Софийския университет през 1958 г. и започнах работа като учител, открих колко сериозно учениците се затрудняват със словесните задачи от първи до 12 клас, включително – за движение и работа, за прогресии, пирамиди, триъгълници и прочие. Учуди ме фактът, че едно дете решава една задача само за няколко минути, а друго – за многократно повече или въобще не може да я реши.
- Вероятно защото не всички имат нагласа на математици или не са еднакво интелигентни?
- Не са само тези причините. Запознах се и с методическата литература по елементарна математика на водещи държави и открих, че няма създадена такава теория.
- Колко време ви отне разработването й?
- След близо 20-годишен труд през 70-те години постигнах успех, значително по-късно я патентовах. Още в далечната 1968 г. директорката на Седма гимназия в София писа в отчетния доклад, че училището не познава такива високи резултати в обучението по математика, какво съм постигнал аз. Випускът ми през 1974 г. завърши със среден успех 5,25, най-висок за София, без слаби оценки. Следващият випуск завърши със среден успех отличен 5,55, а последният – с 5,82 без двойки, тройки и четворки, с малко петици. През 1978 г. ученичка реши 20 словесни задачи за 15 минути, като трябваше сама да състави уравнението. После през 1987 г. 120 ученици от Първа английска гимназия предадоха домашната си работа, според която всички трябваше да съставят различни задачи с думи. Дадоха ми 8600 различни варианта за решение, като всеки средно предлагаше по 72 варианта на решение на всяка една задача. А през следващата година ученици от осми клас решиха словесна задача от 9 клас, без да са учили материала, по 1195 различни начина.
- След като сте утвърден новатор и експериментите са толкова успешни, защо не се внедри теорията ви в училище?
- Не само че не я внедриха, но я и забраниха. Книгите ми също са забранени, макар че стотици са обучените от мен ученици по моята система. Всички без проблем я усвояват.
- Обяснете, моля, с прости думи, каква е всъщност вашата теория.
- Въведени са нови понятия, нови правила за логическо мислене, нови закони. С тяхна помощ повечето от словесните задачи по алгебра и геометрия се решават много лесно, за кратко време и с подчертано удоволствие. Понятията са неопределен елемент, неизвестно и дадено, а законът е: повтарящият се елемент в две или повече равенства се изключва от логическия резултат. След 60 минути подготовка ученици от 5 клас се справят със задачи на 6,7,8 и 9 клас. След още 60 минути решават задачи от материала за 12 клас.
- Смятате ли, че вашата теория за съставяне на уравнения е съвършена? Приложима ли е за нашите училища?
- Моята теория е извлечена от практиката и е многократно проверена. Тя е напълно приложима за българското училище. Резултатите от обучението се виждат ясно на кандидатстудентски изпити. Имало е години, когато на тези изпити двойките и тройките са стигали до 80 на сто в някои вузове. Вината за това не е в учителите, а в несъвършената методика на обучение. Съществуващата теория за мислене в елементарната математика е несъвършена. Но за да се докаже, че моята теория е несъвършена, е нужно да се създаде друга, по-висша, която да докаже нейните несъвършенства.
- Писали сте до всички възможни компетентни и овластени институции, на които определено не им е до вас и вашата методика. Няма ли все пак да се опитате да я разпространите, за да стигне до повече хора?
- Скоро ще я видите по телевизията, ще я има на дискети, както и в интернет – на български, руски, немски и китайски.
Можете да се свържете с Максим Бурханларски по електронната поща на адрес: [email protected].

Надя СТОЙКОВА