Нотариус Райна Миленкова и сестра ми измамиха майка ми, докато беше на смъртно легло
<em>Живко Желев от Сливен води тежка и жестока борба с извършителите на една тежка имотна измама. Разпраща писма, жалва се до всички възможни инстанции, атакува нотариуса, помогнала да се извърши измамата, и не престава да се надява на справедливост. Получил е и прокурорски постановления в негова подкрепа, но това е само началото на една дълга и съсипваща здравето битка, за която не се знае кой ще я спечели. Но за Живко тя е неговата кауза в името на справедливостта. И на покойната му майка.</em><br /> <br /> <hr /> <strong>- Какво точно се случи и каква справедливост търсиш?</strong><br /> - Става въпрос за имотна измама, чрез каквато беше взет апартаментът на майка ми, докато тя беше на смъртно легло.<br /> <br /> <strong>- По какъв начин е извършена тази измама?</strong><br /> - Чрез фалшиво пълномощно, при изготвянето на което не са спазени законовите разпоредби. Когато то е правено, майка ми е безпаметна, на смъртно легло, и въобще не е била в състояние да изрази устно или писмено волята си за каквото и да било пред нотариуса! Твърдя, че този документ е изготвен в кантората на нотариус Райна Миленкова Стойнева от Сливен, а данните са й дадени от уж упълномощеното лице Роска Димитрова. Измамата е обмисляна дълго време, подготвена е добре и е извършена от няколко души.<br /> <br /> <strong>- По какъв начин е подписала майка ти пълномощното?</strong><br /> - Дамите са изчакали времето, когато състоянието на майка ми ще се влоши съвсем, и когато тя става напълно неадекватна, й слагат отпечатък от палеца върху пълномощното. Четири дни след това майка ми умря, без да дойде в съзнание.<br /> <br /> <strong>- В чия полза е извършена измамата?</strong><br /> - В полза на сестра ми &ndash; Роска Желева Димитрова, която се възползва от безпомощното състояние на майка ни и я ограби.<br /> <br /> <strong>- От какво беше болна майка ви? </strong><br /> - От онкологично заболяване, което влоши до крайна степен състоянието й през 2013 година и се наложи да й слагаме морфин, тъй като болките бяха нетърпими. През цялото това време за нея се грижех аз. С протокол на лекарската комисия й увеличаха дозата на морфина, защото вече не можеше да понася болките и почти непрекъснато беше в безсъзнание. От началото на февруари тази година у дома идваше медицинска сестра да й бие инжекциите с морфин. На 25 февруари тази година майка ми почина. Още на погребението сестрите ми Роска Димитрова и Тодорка Карарадева ми показаха нотариален акт и заявиха, че жилището на майка ми е вече тяхно <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>и аз нямам място в него</strong></span><br /> <br /> <strong>- Тоест ти си изключен като наследник, така ли?</strong><br /> - Точно така. След като прочетох нотариалния акт и като знам в какво състояние беше майка ми, за да й слагат най-силните дози морфин, казах на сестрите ми, че са фалшифицирали пълномощното. Но това не им е за първи път - те и преди време се опитаха да фалшифицират документи. Този път обаче всичко се случва със знанието на нотариус Райна Миленкова, а това е в нарушение на българските закони. Така че аз съм сезирал за тази класическа измама главния прокурор на Република България, министъра на правосъдието и ръководството на нотариалната камара в София. Търся справедливост. И искам нотариусът да си получи наказанието!<br /> <br /> Твърдя, че тази дама е действала по волята на едната от сестрите ми, която има пари и най-вероятно си е платила за услугата. В нейната кантора е изготвен нотариалният акт. Двете явно много са бързали да узаконят апетитната сделка, защото нотариалният акт е издаден в същия ден, в който е направена и измамната покупко-продажба. Убеден съм, че те въобще не са се съобразили с волята на майка ми, още повече, че в момента на сделката тя не е била в състояние да разбира свойството и значението на действията си. <br /> <br /> Огорчен и възмутен от измамата, аз се свързах с нотариуса и поисках копие от пълномощното, с което е извършена продажбата на имота, за да мога да заведа дело за измама. Но ми беше казано, че аз не съм страна по сделката и затова няма да видя пълномощното. <br /> <br /> <strong>- Защо твърдите, че пълномощното е нищожно? </strong><br /> - Защото при изготвянето му не са спазени разпоредбите на чл. 24 от ЗН &ndash; предвидената в закона форма при такива действия. Тоест в този документ липсва задължителният в такива случаи текст: &bdquo;&hellip;поради болест и невъзможност лицето да се подпише саморъчно, беше положен отпечатък от десния палец на завещателя&hellip;&rdquo;. А за това е необходимо нотариусът да се запознае предварително с диагнозата и здравословното състояние на майка ми, както и да вземе мнението на лекуващия лекар дали лицето не губи паметта си и дали не взема упойващи медикаменти, които да затормозят разсъдъка му.<br /> <br /> Всичко това, което казах, прави пълномощното нищожно. Затова и пред главния прокурор, и пред министъра на правосъдието настоях да се потърси наказателна отговорност не само на нотариуса, а и на наблюдаващия прокурор и на разследващия орган, които <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>приеха за верни лъжливите показания на съмнителни свидетели</strong></span><br /> <br /> <strong>- Какво имате предвид?</strong><br /> - Категорично е установен фактът, че текстът на пълномощното не е съставен от майка ми, а от нотариус Миленкова. Освен това волята на майка ми не е била недвусмислено заявена &ndash; нито с мълчаливо съгласие, нито с кимане на глава, защото тя е била в безпаметно състояние, натъпкана с морфин. И още едно важно обстоятелство - тя има свидетелство за инвалидност с 95 процента слепота, та не виждам как би могла сама да си напише пълномощното! Имам нейни предишни документи, попълвани и подписвани лично от нея, и, сравнявайки ги с новото пълномощно, ще се разбере, че то е фалшиво. И най-важното - цялата документация, с която разполагам от епикризи, болнични листове, ТЕЛК-ове, доказва невъзможността майка ми да разбира значението на постъпките си по време на извършването на сделката, а и много преди това.<br /> <br /> <strong>- Вие можете да заведете дело и да докажете всичко това. Още повече че имате и уличаващи документи. Защо търсите справедливост от върховете на Темида?</strong><br /> - Аз искам да предупредя хората за измамите, които върши нотариус Райна Миленкова. И смятам, че само тези институции могат да преценят сериозността на измамата и тя да понесе заслуженото наказание, за да не постъпва така и с други свои клиенти.<br /> Всичките изникващи въпроси вече съм ги задал писмено на отдел &bdquo;Икономическа полиция&rdquo; и отдел &bdquo;Досъдебно производство&rdquo; при ГД &bdquo;Криминална полиция&rdquo; град Сливен, но не съм получил нито един по-различен отговор от този: &bdquo;Престъпление в случая няма!&rdquo;. <br /> <br /> Твърдя, по-скоро тръбя, че отговорните институции прикриват това извършено спрямо мен престъпление, а вероятно и не само това, на въпросната Миленкова, но никой не ми търси наказателна отговорност за клевета. А аз много искам да бъда съден, защото само по този начин може да лъсне измамата! А ако в най-скоро време не бъда подведен под наказателна отговорност за клевета, значи, че прокуратурата умишлено прикрива престъпниците, извършили тежката имотна измама.<br /> <br /> <strong>- И как ще продължите да предизвиквате институциите да ви вкарат най-после в съда?</strong><br /> - Ще продължа да се боря срещу бездействието на прокуратурата и разследващите органи, които продължават да прикриват измамата. Свидетелските показания са пълни с противоречия и неясноти, но ако се намери един разумен човек, който да ги анализира, ще се докаже, че срещу моите интереси са действали цяла група хора, свързани помежду си, което си е чист факт за форма на организирана престъпност. Полицаите са наясно, че тези хора са извършили тежка имотна измама, но следите отдавна са умишлено прикрити, като се <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>унищожават документи </strong></span><br /> <br /> <strong>- Какво искате от разследващите органи?</strong><br /> - Единствено в техните и на прокуратурата правомощия е да установят колко и какви сигнали са подавани на техен адрес за измами от същите лица, които аз поименно посочвам в жалбите си. И когато обобщят тези сигнали, ще видят, че става въпрос за имотна мафия, която действа под сигурен чадър, който гарантира прикриването на измамите, извършвани от нотариус Райна Миленкова и лицата, които й помагат в тази дейност. Дали обаче тази нотариуска е само в началото на измамите или е една част от по-дълга верига, засега може само да се гадае&hellip;<br /> <br /> <strong>Едно интервю на Тодорка НИКОЛОВА<br /> <br /> <br type="_moz" /> </strong><br />