Мъжът е на 48 г., образуванието беше „обгърнало” органа му
Операции на черен дроб и панкреас показаха пред стотици лекари екипите на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия към ВМА. Интервенциите се предаваха на живо от болницата в конгресните зали на Петия международен курс по чернодробна хирургия.

Подготовката на пациента и инструментариума за операцията отнема доста време. Според проф. Никола Владов, шеф на клиниката, колкото по-дълга е тази подготовка, толкова по-малко време ще отнеме самата оперативна интервенция. Както и много по-лесно ще се работи в тази ситуация. Премахването на този вид доброкачествен тумор в чернодробната клиника на Военна болница вече е станало рутинна практика.

В тази операция участва и проф. Оливие Собран. Здравната каса ще заплати 2600 лв. за чернодробната резекция, без да поема консумативите за извършването на тази операция, които са доста скъпи.

- Проф. Владов, защо боледува черният ни дроб?
- В него непрекъснато се отлагат всякакви отпадъчни секрети, втвърдени и напластени слоеве шлаки, непреработени тежки вещества, токсини. Всичко това се съчетава със жлъчен сок и се напластява във вид на зеленикави жлъчни образувания в черния дроб и жлъчката. Неведнъж са ме питали как можем да го прочистим. Дори да се храниш по най-добрия начин, замърсената храна все пак си дава своето отражение и в организма се натрупват всякакви нежелани вещества, които възпрепятстват доброто ни здраве. Няма как да го прочистим изведнъж и завинаги - трябва през целия си живот да го щадим.

- В момента извършвате поредната чернодробна интервенция. Каква е тя?
- Става дума за хемангиом на мъж на 48 години. Това не е нещо опасно, животозастрашаващо, представлява доброкачествен тумор на черния дроб, нещо като възелче, което обикновено е резултат от хормонални въздействия. Тук обаче пациентът не е споменал прием на такива медикаменти. Смятаме, че този хемангиом е по рождение, вроден е, с времето е нараснал и някъде от около месец предизвиква проблеми на пациента. Виждате как туморът е “обгърнал” черния му дроб, не му дава възможност да си върши работата. Операцията е безкръвна, лапароскопска, лесно отстранихме този доста голям хемангиом. Както виждате, няма нито капка кръв! До тумора достигнахме през отвор от около 2 см в корема на пациента за единия уред и през пъпа си осигурихме друг вход за втория инструмент. Възстановяването след такава интервенция е много бързо и качествено.


Годишнина


Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия на Военна болница чества 10 години от създаването си. За този период са извършени над 9110 операции, от които 76% са с голяма сложност, над 300 резекции на панкреас и над 700 на черен дроб. От 2007 г. екипът на проф. Никола Владов е извършил 32 трансплантации на черен дроб, от които 30 от трупен донор и 2 от жив. Извършените трансплантации са с 15,6% смъртност при средна за Европа до 25%. Проф. д-р Никола Владов бе обявен за “Медик на 2012” заради изключителните си постижения в сферата на лапароскопските чернодробни операции.


Люба МОМЧИЛОВА