Така на практика ще се прекрати ежегодното вдигане на възрастта за пенсиониране с по 4 месеца, която стартира преди две години
Целта е да се направи преглед на параметрите и да бъде начертана нова схема от дългосрочни мерки в пенсионната система, които да гарантират нейната стабилност.

Една от тях е изравняването на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените. В момента дамите излизат в заслужен отдих на 60 г. и 8 месеца, а силният пол - на 63 г. и 8 месеца.

Една пенсионна реформа се прави не защото някой много иска това, а защото се налага. Политизирането на проблема не помага за неговото решаване, а обратно. Хората започват да си мислят, че има среден път. Финансовата стабилност на осигурителната система и увеличаването на пенсиите минава през увеличаване на възрастта и осигурителния стаж. Ако не направим това, ще продължим със същото ниво на пенсионно осигуряване. Ако за нас е по-ценно да имаме ниска пенсионна възраст, това означава, че ние сме готови да имаме и ниски пенсии. Нещата са свързани като скачени съдове.

Ако не се изравни възрастта за пенсиониране на жените и мъжете, жените пенсионерки са обречени на бедност

В нашата страна има определена дискриминация на заплащането по полов признак. Поради това, че работят по-малко и получават по-ниски заплати, поради това, че живеят по-дълго, те получават по-ниски пенсии. Това е особено характерно за по-възрастните жени и е гаранция за бедност. Чисто математически спирането на пенсионната реформа в България в момента рано или късно ще ни излезе през носа. Отказът сега да направим необходимите стъпки ще означава, че в недалечно бъдеще ще трябва да направим още по-радикални промени.