На 2 април страната ни отбеляза Международния ден за повишаване информираността за аутизма с осветена в синьо художествена галерия
Общността на засегнатите и ангажираните около каузата и проблема „аутизъм“ обаче използваха деня, за да припомнят, че ако приложим световната статистика, годишно у нас между 500 и 700 деца би трябвало да развиват симптоми от аутистичния спектър. А дали дори половината от тях получават диагностика и помощ, никой не може да каже. В страната ни има един-единствен специализиран център за работа с такива деца, в който родителите не плащат за заниманията със специалисти. Той обаче е с капацитет само 60 деца. За да повишат информираността за проблемите на децата с аутизъм, тази година група родители издадоха сборник с детски разкази под заглавие „Познавам аутист“.

- Защо реши да участваш в конкурса „Познавам аутист“?
- Защото не всеки има приятел аутист.

- Разказала си за Мирко, от колко време го познаваш?
- От 4 години, откакто ходим на училище.

- Какво те радва във вашето приятелство?
- Ами, когато сме в голямо междучасие, ние се гоним, играем си, правим най-различни интересни неща. Мирко обича да оцветява, да гледа кораби, знае марките на всички коли…

- А ти какво харесваш у Мирко?
- Той е обикновено дете, просто има заболяване. Има добро сърце. Но той не е различен! Може да пише, да смята, да чете…

- Какво научи за аутистите покрай него?
- Аз написах в разказа си, че вероятно аутист е нещо като приятел. Аз наистина не намирам друга разлика. Не всеки човек може да има приятел аутист. И причината е, че хората не приемат аутистите като приятели, а като различни.


Проф. Артър Кригсман:
90% от децата с аутизъм имат проблеми със стомаха!

От две години насам американският професор по гастроентерология Артър Кригсман периодично гостува у нас, за да изследва и лекува деца с аутизъм от специфична болест на храносмилателната система, която се среща само при аутисти. Тази година визитата му съвпадна с публикуването на изследване, което доказва връзката между тези два проблема – храносмилателния и поведенческия. „Открихме връзка, но не и причината“, споделя професорът, който вече 20 години изследва проблемите на аутистичните деца.

- Проф. Кригсман, има ли вече данни за това каква част от децата с аутизъм са с проблеми с храносмилателната система, чието лечение може да повлияе положително и на аутистичния проблем?
- Този въпрос може да бъде разделен на две части. Първата е – каква част от децата с аутизъм имат гастро-интестинални симптоми, каквито са диария или запек, гадене и повръщане, болки, необяснима загуба на тегло. Според проучванията ни става дума за между 75 и 85%. Сега към втората част на въпроса. При мен идват само деца, които имат симптоми. И въпросът, който аз виждам като специалист, е каква част от тези деца със симптоми имат възпаление на някой от органите на храносмилателната система. Установихме, че процентът надхвърля 90. Около 75 на сто са само тези, при които установяваме възпаление на илиума. Ако към тях прибавим и другите възпаления в органи от храносмилателната система, надхвърляме тези 90%, които споменах. Това е, което откриваме, но и вероятно много неща пропускаме…

- Има ли доказателства за връзка между тези страдания на храносмилателната система и диагнозата аутизъм?
- Скоро излезе наша публикация, с която доказваме, че възпаленията на гастро-интестиналния тракт при тези деца са уникални. Те са различни, не като възпаленията при рефлукс, или при болест на Крон, или други заболявания. Това е първото научно доказателство, че тези възпаления имат отношение към аутизма им. Подчертавам – те не са причина, но имат връзка!

- Вие и вашият екип от години изследвате аутизма, отговор за причините за това заболяване обаче все още няма. Защо?
- Не знам. Мисля, че това е въпрос на политиката, на икономиката, на общественото здраве, на медицината… Дори не мога да се сетя за по-комплексен въпрос в историята на медицината. Така че не мога да прогнозирам колко време ще отнеме, за да получи отговор. Надявам се да е скоро.