Ако правите редовно терапия с минерали, ще усетите как се променя отношението ви към живота и органите ви заработват оптимално
Иван Митев заедно със съпругата си е създател на изключително популярната “Енциклопедия на лечебните минерали”, претърпяла няколко издания досега, и на десетки статии за историята на медицината и значението на минералите за развитието на цивилизацията. Участник е във всички международни изложби на минерали през последните 10 години, дарител е на най-големите музеи у нас и в чужбина. Повече от 25 години събира информация от различни източници за използването на минералите за лечебни цели.

- Иване, защо въпреки всички научни открития в областта на медицината, човечеството става все по-болно и по-нещастно?
- Програмата за разболяване и за излекуване е в човешкия мозък и е въпрос на обстоятелства да бъде задействана в едната или в другата посока. Факт е, че всичко, което ражда човешкият мозък, е разрушително. На пръв поглед можем да изключим новите технологии. Но само на пръв поглед, защото всичко ново, независимо в каква област е то, най-напред се реализира във военната продукция. Освен че човекът директно пролива кръв, той се бунтува срещу обществените устройства, политическите системи, различните религии, срещу морала и т. н., което ще рече, че духовната постройка на планетата не го удовлетворява. Че цялата цивилизация с присъщата й прехвалена култура не може да му даде отговор на въпросите кой е той, защо е тук и накъде трябва да насочи усилията си, за да се чувства добре в отрязъка от време, в който пребивава на планетата.
Т.е. човек е неудовлетворен, защото не знае как да се държи. Затова се страхува - най-вече от

прекъсването на съществуването му,

т.е. от смъртта, както и от появата на дискомфорт от различно естество в тялото му.
В мозъка на всеки човек, подвластен на благата на цивилизацията,

има стотици хиляди картини на смъртта,

на нещастието, на болката и най-често - нито една на съвършеното щастие. Всички ние до такава степен сме свикнали да гледаме кръвопролития по филмите, че отнемането на човешки живот ни впечатлява толкова, колкото и падането на едно листо от някое дърво. Можем да си похапваме, да си пийваме и да се караме на децата си за дреболии, докато на екрана някой разпарчетосва десетина души с картечен огън. Без дори да се замислим, че тези сцени се запечатват в мозъците ни, и то доста добре. Това се отнася и за децата. Всяка вечер по телевизията ни сервират поредната касапница, а ако тя не е достатъчно убедителна, избират и някоя болница, за да ни покажат как стоят нещата там.

- Така е, човечеството с всеки изминал ден става все по-болно, а пък цивилизацията продължава да върви напред...
- Точно там е проблемът. Светът е попаднал в блато, а хората, които искат да се измъкнат от това блато, наречено болести и смърт, стават все повече. Не ти ли прави впечатление, че в последно време точно от това се възползват различни представители на т.нар. “Свещен бизнес”. Това са хората, които се изявяват като спасители на човечеството и му продават своите целебни тайни за много пари. Вместо имената на тези “лечители”, ще спомена имената на двама-трима души, които наистина се опитват да направят нещо за болните. Двама-трима, не повече. Защото те наистина са толкова. Най-напред ще цитирам Ю Джи Кришнамурти (името му е Упалури Гопала и е ученик на Джиду Кришнамурти), който казва, че подобно на редки цветя през нашата цивилизация преминават шепа хора, които искат да отворят очите на другите. Но кой знае защо, точно в този момент всички са много заети с нещо и смятат, че нямат нужда от това. Когато обаче погледнат смъртта в очите, същите тези хора хукват да търсят изцеление - било то духовно, било физическо. И най-често нищо не намират, защото времето не им достига. А когато имат време в изобилие, те дори не се замислят какво ги води към пропастта. Луиз Хей, авторка на няколко книги, изпълнени с надежда за много хора, твърди, че различни мисли причинявят заболяванията и посочва като причина за най-много здравословни проблеми мисловните модели критичност, гняв, възмущение и чувство за вина. Тя описва над сто вида заболявания, както и психологическите техники за тяхното изцеляване. Пример: душевни болести - бягство от действителността, затваряне в себе си.

Изцелението следва да се извърши с помощта на друг мисловен модел, противоположен на създалия проблема. Не се съмнявам в искреността на Луиз Хей и неизмеримото й желание да помогне на всички страдащи, но нейният метод само посочва точното място, където трябва да се търси решението на проблема - човешкия мозък. Защото на нея й е убягнало това, което е уловил Мирзакарим Норбеков: в мозъка мисловните модели не съществуват сами за себе си, а във вид на представи. Което ще рече, че

всяка мисъл е визуализирана и обагрена емоционално

Т.е. нито една наша дума не излиза от устите ни безпристрастно и нито една представа не влиза там, без да запечатаме отношението си към нея. То е или “да”, или “не”. Бедата е, както казахме вече, че 99% от картините са със знак “не”, което ще рече обида, гняв, несъгласие, неудовлетвореност и т. н.

- Какво според теб предлага Норбеков?
- Норбеков предлага да пуснем всичко това да изтече по реката, вместо да седим на брега й да чакаме труповете на враговете си. С други думи - да простим на близки и далечни, на познати и непознати. Норбеков твърди, че е възможна психологическа промяна, но на пътя й стои биологичната. Затова най-напред трябва да предизвикаме нея. Пътят на изцелението започва, когато индивидът реши да се противопостави на манипулацията.

Човек загубва мечтите си, щом се слее с тълпата,

когато започне да се държи така, както другите очакват от него. Началото, според Норбеков, трябва да бъде поставено с усилието на всеки сам да си помогне.

- Какво би станало, ако в организма престанат да се произвеждат ендорфини и серотонин?
- Три са начините да накараме клетките да ги произвеждат: с целувки (става дума за истински, а не за сладкиша, познат с това име), с тежък физически труд или с минерали. Всеки сам може да избере какво да предпочете. Ако все пак сте решили да отдадете предпочитанието си на минералите, трябва да знаете, че тяхното действие е безотказно. Дори само докосването на определен минерал до съответния нервен сплит провокира нервните клетки и жлезите в целия организъм да произвеждат медиаторите, създаващи усмивките. Ако ползвате редовно такава терапия, ще усетите как се променя отношението ви към живота и как органите ви заработват оптимално. Т.е. биологическата промяна (производството на невротрансмитери) се превръща в психологическа (те възбуждат зоните на доброто настроение в мозъка), а сигналът за това заминава към всички вътрешни органи и подобрява тяхната кондиция. С други думи - озоваваме се в омагьосан кръг, но това вече е омагьосаният кръг на доброто настроение, което е началото на всяко изцеление и от най-тежката болест.