С метода ХИФУ се избягват всички усложнения след класическата операция
Д-р Рангел Старев има 20-годишен опит като клиницист и оператор на базата на голям брой сполучливи операции и провеждано консервативно лечение на урологични и андрологични заболявания.

През 2010 г. д-р Старев, заедно с д-р Грифин, провеждат първата операция от рак на простатата по метода ХИФУ. Днес разговаряме с д-р Старев за предимствата на този метод.

- Д-р Старев, от колко време прилагате метода на високоенергийната ултразвукова терапия (ХИФУ) при пациенти с рак на простатата?
- В България прилагаме този метод от година и половина.

- А в другите държави?
- Методът ХИФУ се прилага от десет години в останалите европейски държави.

- Т.е. вече имате информация за резултата, който се постига с метода в по-дългосрочен план?
- Да. Методът се прилага при пациенти, които са селектирани, т.е. такива, които се подбират за тази процедура. Може да се прилага само в първи и втори стадий на болестта, при новооткрит карцином по време на профилактични прегледи. Това са предимно пациенти, които не са имали до момента оплаквания. Резултатите от метода ХИФУ са адекватни на тези, които са се постигали до този момент с радикалната простатектомия, която е конвенционален метод за оперативно лечение на начални карциноми (отворените операции).

- А какво е предимството на този метод?
- Предимствата са: първо, много по-бързото възстановяване на пациента, който се изписва в деня след манипулацията и е в състояние да започне всякакъв вид активност, включително и да се върне на работа още през следващата седмица, а не 3 месеца (от които минимум 20 дни болничен престой), както е при традиционната отворена операция. След ултразвуковата терапия на рак на простатата

мъжът е работоспособен още на петия ден

Второто предимство е по-ниският оперативен риск. Усложненията, които се получават при конвенционалния метод (изпускане на урина и еректилни дисфункции), при високоенергийната ултразвукова терапия се избягват почти на 100%. Използваната до момента технология с т.нар. зелен лазер се счита вече за остаряла. Предимствата на червения са, че е най-точен и безопасен, тъй като прониква само до 1 милиметър в околните здрави тъкани и на практика не може да ги увреди.

- Наистина много предимства има методът, но казахте, че се прилага само в ранните стадии.
- Да, при рак на простатата, който е диагностициран късно, т.е. туморът е напуснал границите на простатната жлеза и има метастази, тогава методът ХИФУ е неприложим.

- А налага ли се заедно с високоенергийната ултразвукова терапия да се прилага и някакъв друг вид лечение, например химиотерапия, лъчелечение?
- Не, при него не се налага прилагането нито на лъчетерапия, нито на хронично лечение.

- Т.е. тази процедура решава проблема?
- Да.

- Еднократно ли се провежда процедурата, или се налага прилагането на допълнителни манипулации?
- Много рядко се е налагало процедурата да се повтаря (дори ние в България нямаме такъв случай), но колегите в Англия, които са започнали да прилагат този метод най-напред, са имали случай, когато се е наложила втора операция, тъй като жлезата е била с много голям размер. Но това е единствен случай досега и се приема като изключение.

- А какви са основните противопоказания за прилагането на метода?
- Няма противопоказания, но пациентът преди процедурата се диагностицира задължително. Има само няколко изисквания: първо, карциномът трябва да е в стадий С1-С2. Второ, туморният маркер не трябва да бъде повече от 20. Трето, при предварителната ехография простатата

не трябва да има много калцификати,

тъй като те пречат на прецизната обработка по време на процедурата. Четвърто, преценява се размерът на простатата дали е подходящ за процедурата.

- А противопоказания относно придружаващи заболявания има ли?
- Не, няма. Ако за анестезията има някакви противопоказания, пациентът се подготвя за операция според конкретния случай и се прилага подходяща упойка.
По принцип използваме пълна и спинална упойка, като в повечето случаи упойката е пълна. Процедурата продължава около два часа и 40 минути.

- Всички ли пациенти може да се обърнат към вас, или е необходимо направление от личния лекар?
- Прегледите и процедурата не са по Здравна каса, тъй като клиниката няма сключен такъв договор.

- Самата процедура също ли се плаща от пациента на 100%?
- Да. Не се поема от Здравната каса.

- А каква е цената?
- В момента в България е 4700 евро.

- Вие колко пациенти сте оперирали досега в България по този метод?
- Миналата година - 18.

- При тях има ли някакви странични ефекти след операцията?
- На този етап всички пациенти се чувстват добре и нямат никакви усложнения след операцията.

- Защо ракът на простатата се открива обикновено късно? Къде е проблемът?
- Това е заболяване, което няма никаква симптоматика. Когато се проявят симптомите, тогава заболяването вече е в късен стадий от развитието си. Единствено чрез профилактичните прегледи може да се направи ранен скрининг на рака на простатата. Мъжете над 50 години трябва да минават всяка година на профилактичен преглед задължително. Ще ви дам един пример, за да ви стане по-ясно. В Америка този профилактичен преглед е задължителен. И ако пациентът не си е направил през съответната година профилактичен преглед и след това се разболее от рак на простатата, застрахователните компании не заплащат лечението. Тъй като в България няма такива финансови санкции, много от мъжете не си правят задължителните профилактични прегледи. А това води след себе си до сериозни последствия за здравето и дори за живота на пациента, диагностициран вече в късен стадий от развитието на болестта. Явно само санкциите могат да ни дисциплинират като пациенти.

- Ако в семейството вече е имало болен от рак на простатата, трябва ли скринингът да се прави по-често?
- Не, няма

закономерност за унаследяване на заболяването

Рядко се срещат такива съвпадения в едно и също семейство.

- Д-р Грифин, специалист по метода ХИФУ, продължава ли да оперира във вашата клиника?
- Да, но само при определени случаи, не така редовно, както в началото, когато започнахме да прилагаме метода. Сега при нас идват колеги от Румъния - д-р Аурел например. Днес дори направихме заедно една операция с червен лазер.

- Какво представлява самата операция?
- Операцията е по метода на роботизираната хирургия. Роботът, под обща анестезия на пациента, поставя един трансдюсер (пробка, от която се излъчва ултразвук). Този робот е специално конструиран, за да може едновременно да се сканира жлезата и да се обработва. Уредът се поставя през ректума. След това операторът наглася софтуера на програмата и операцията се следи на девет отделни екрана. Обикновено операцията преминава през три стадия. Чрез високоенергийната прицелна ултразвукова терапия се прави аблация - унищожаване на простатната тъкан посредством силно фокусиран ултразвук. Злокачествените образувания буквално се стопяват. На мястото на унищожените клетъчни структури се образува съединителна тъкан, в която няма туморни клетки.