ТЕМА НА БРОЯ: ПРОБЛЕМИ С КОСТИТЕ
Счупените кости на крайниците са около 80 процента от травмите в пътно-транспортните произшествия

Археолозите непрекъснато попадат на следи от лекуване на травми в много далечни времена, включително и трепанация на черепа. Преди хиляди години в Египет, Асирия, Вавилон са живеели хора, на които са били извършвани такива операции.
А през последните години травматологията, като дял от медицината, е достигнала такова ниво, за каквото до неотдавна само е можело да се мечтае.
Статистика показва, че това е едно много голямо постижение, защото всеки ден се увеличават рисковите фактори, водещи до сериозни травми. Например около 10 хиляди леки коли претърпяват около 12 катастрофи. Това не е никак малко, а само през това лято в България станаха повече катастрофи, в сравнение с други години. За съжаление, около 20 процента от пострадалите са с летален изход, а останалите се нуждаят от квалифицирана лекарска помощ. И в тази връзка ще споменем, че счупените кости на крайниците съставляват около 80 процента от травмите в пътно-транспортните произшествия.


Всяко движение на човешкото тяло се извършва благодарение работата на опорно-двигателния апарат. Неговата активна част са мускулите, а пасивната - костите и техните съединения (връзки). Взаимодействието на тези две части е възможно само при условие, че те са анатомично цели.
Природата е създала костите прекалено трайни и жилави и с това си свойство те могат да си съперничат с железобетона. Костите са 30 пъти по-твърди от тухлите и 2,5 пъти по-твърди от гранита. А голямата пищялна кост е шампион по издръжливост. Тя може да издържи теглото на лек автомобил с тежест един тон и половина. Това обаче не може да попречи на тази най-здрава кост при силен удар да се разтрошава като стъкло.

КОСТНАТА ТЪКАН Е УНИКАЛНА

За щастие, костната тъкан, в сравнение с другите разновидности съединителна тъкан, притежава една уникална особеност - в нея дори сериозните и обширни дефекти и травми могат да бъдат възстановени цялостно. Източник на формирането на новата тъкан са стволовите клетки-предшественици, които се намират в костния мозък и кръвотворните органи, а също и в остеогенните клетки, простиращи се по вътрешния слой на надкостницата. На мястото на счупването тези клетки започват да се размножават, съединявайки краищата на счупеното.

МЕТОДИТЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НЕ СА МАЛКО

Специалистите прилагат различни методи за срастване на костите. Най-често се извършва пълна имобилизация (обездвижване) на увредения крайник, т.е. счупените краища се закрепват един към друг и върху тях се фиксират превръзки. Тези превръзки са бинтови, гипсови и ортопедични. Или правят скелетно изпъване с помощта на тежест-противовес. За съжаление, при този случай пострадалият за известно време се оказва буквално прикован към болничното легло, а това често води до развиване на патология при други органи и системи. Но и без това продължителното бездействие на обездвижената кост води до атрофия на мускулите, до ограничение на движенията в ставите. А това впоследствие се възстановява много трудно.
Този проблем обаче се решава чрез съвременната хирургична технология, наречена остеосинтеза. В основата на този вид технологии е използването на особени фиксатори-имплантанти за съединяване на костите. Променил се е самият принцип на лечение на счупванията. Сега лекарите имат възможност, първо, да съединят и здраво да обездвижат костните отломки при минимално травмиране на околните тъкани. Благодарение на това не се нарушава кръвоснабдяването на костите, което помага за бързото срастване на счупеното място. Второ, осигурява се комфорт при лечението - вместо многодневно пребиваване в гипс, пациентът получава възможност бързо да се рехабилитира и възстанови след операцията и съответно да използва счупения си крайник.

ХИРУРГИЯТА НА БЪДЕЩЕТО Е В ЕУФОРИЯ ОТ НОВИ ИДЕИ
Технологията на остеосинтезата е уникална по своята същност - за всеки вид счупване може да се подбере най-подходящият фиксатор (обездвижвател). Те вече са неколкостотин, при това броят на модифицираните имплантанти и асортиментът на материалите, от които са приготвени, също постоянно нараства.
Това многообразие едновременно и облекчава, и усложнява задачата на лекаря. Сега хирургът е длъжен да мисли не толкова за точното спазване на технологията, колкото за това да избере най-точният и правилен фиксатор. Голямо значение играе дължината на резбата на винтовете, дебелината и дължината на спиците и гвоздеите, конфигурацията на пластините, размерите и формата на отворите в тях. Важен е дори ъгълът на завиване на винта. Ако всичко това бъде правилно предвидено и подбрано от травматолога, то след поставяне на фиксатора(обездвижвателя), увреденият крайник в повечето случаи може да започне да функционира веднага.
Но, за съжаление, както и при много други нови технологии, остеосинтезата е скъпоструваща операция. Затова лекарите предлагат на болните сами да изберат по кой начин да ги лекуват. Разбира се, всеки лекар е длъжен много добре да владее и досегашните методи на лечение. Има случаи, когато за пациента е показно само консервативно лечение - например при опасни инфекциозни усложнения. Затова днешният травматолог е длъжен изкусно да постави традиционите гипсови превръзки и да извърши скелетното разтягане.
В последно време учените разработват методи, позволяващи да се използват стволови клетки при увреждане на гръбначния мозък, да се усъвършенства присаждането на костна и мека тъкан. Еуфорията, която наскоро цареше по повод възможността за присаждане на крайници, сега вече не съществува. Станало ясно, че на “съживяване” се поддават само малки части тъкан - например при присаждане на пръст.

Деформиращата остеоартроза

ЗАБОЛЯВАНЕТО СЕ СРЕЩА И В РАННА ВЪЗРАСТ

От него в България страда около 5 на сто от възрастното население

Природните, истински стави притежават способността да се възстановяват. Тяхната вътрешна повърхност е покрита с хрущялна тъкан, съдържаща желатиноподобна субстанция, която се състои от особени химични съединения - гликозаминогликани. В спокойно състояние хрущялът, подобно на гъба, попива течността, а при натоварване я отделя в ставната кухина, обезпечавайки по този начин “смазване” на ставата. Влакната на хрущялната тъкан, поради триене при двигателно натоварване, се разрушават, но за сметка на синтеза се възстановяват. Когато това равновесие се наруши и започне да преобладава процесът на дегенерация на хрущяла, ставните повърхности стават неравни и престават да бъдат хлъзгави.
По този начин се развива толкова разпространеното дегенеративно-дистрофично заболяване на ставите, наречено деформираща остеоартроза. От нея в България страда около 5 на сто от възрастното население. Сред 80-годишните хора мъжете и жените боледуват поравно, докато сред тези, които са на възраст около 50-55 години, жените страдат 2-3 пъти по-често от мъжете. Някои учени свързват този факт с хормоналните изменения, които настъпват в организма на жените с настъпването на менопаузата. При това жените най-често страдат от остеоартроза на коленните стави и ставите на ръцете на китките.
За възникване на остеоартрозата са “виновни” не само възрастовите изменения, но и травмите, при това не толкова сериозни счупвания, а повтарящи се слабозабележими увреждания. Честите микротравми са свързани с професионална дейност на хората - футболистите развиват артроза на колянната става, боксьорите и миньорите страдат от лакътна и раменна артроза, а балерините - от глезенна артроза.
Артроза се среща и в ранна възраст. По мнение на специалистите причината е вродена слабост на съединителната тъкан. Тя може да се прояви и като дисплазия - непълно извиване на тазобедрената става или плоскостъпие. Затова са толкова важни профилактичните прегледи на новородените.
Деформацията на ставите често засяга хората на тежкия физически труд, а също и страдащите от обменни и съдови нарушения, имащи излишно тегло и принудени да работят със сила. Страдат и хората, работещи като продавачи и др., които стоят дълго време прави.

Имам въпрос, Стоянка Димитрова, Велинград

КОГА Е ВЪЗМОЖНО ЗАМЕСТВАНЕ НА УВРЕДЕНАТА СТАВА С ИЗКУСТВЕНА?

След операцията пациентите получават възможността да живеят и работят спокойно повече от 25 години.

Това е най-радикалният метод на лечение. В света всяка година се изпълняват над милион и половина операции по ендопротезиране, което възвръща на хората възможността да ходят, а в много случаи и да продължат да работят.
За възрастните хора, страдащи от тежки форми на остеоартроза и остеопороза, протезирането на тазобедрени стави често е единственият начин на лечение, особено при счупване на шийката на бедрото.
Например в САЩ всяка година се правят повече от 100 хиляди операции по замяна на тазобедрената става. Това се извършва и в нашата страна. Нашите хирурзи са не по-малко добри в това отношение, имаме много добри специалисти-травматолози и ортопеди. Дори има случаи на ендопротезиране на много възрастни хора.
След провеждане на операцията пациентите получават възможността да живеят и работят спокойно повече от 15-20, дори 30 години. А когато изкуствената става се износи, както се износва всеки механизъм, може да се направи повторна операция и да се замени ставата с нова. В днешно време не трябва да има ортопедо-травматологично отделение, в което да не се извършва ендопротезиране на стави.
Съвременните модели имплантанти служат много дълго време и позволяват операцията да протече по-малко травматично. Ефикасността от ендопротезата зависи и от материалите, от които е направена тя, и от начина, по който ще бъде закрепена. Лекарят е този, който трябва правилно да подбере необходимия илплантант за конкретния пациент, а това вече зависи от неговата компетентност и ерудиция.

ОПЕРАЦИЯТА, КОЯТО СЕ ИЗВЪРШВА ПОД ВИЗУАЛЕН КОНТРОЛ
След такава интервенция усложнения се срещат крайно рядко - при един процент от всички операции. А болката е минимална и краткотрайна.
При травми, деформираща артроза и други заболявания често се засягат и по-малки стави на крайниците и гръбначния стълб. По-рано хирургичното лечение на тези дребни стави е представлявало доста голям проблем. Дори при толкова разпространеното увреждане на менискуса на колянната става се е налагал достатъчно широк разрез. С въвеждането на артроскопи хирургичната намеса може да бъде минимална. Артроскопията е преглед на кухината на ставата по ендоскопичен път - без широко разкритие - с помощта на вкарване на оптичен прибор през малките разрези.
Освен до колянна и лакетна артроскопия в последно време лекарите все по-често прибягват до артроскопия и на глезенната и тазобедрената става, а също и на малките стави на китките.
Технологично тази ендоскопска операция се изпълнява с помощта на специален апарат - артроскоп, вкаран през разрез на няколко милиметра вътре в ставата. Този артроскоп, естествено, е включен към видеооборудване. Артроскопията позволява да се извършват манипулации на всички части на ставата на микроскопично ниво, затова развитието на тази технология е много перспективно. След такава интервенция усложнения се срещат крайно рядко - при един процент от всички операции. А болката е минимална и краткотрайна. Малката раничка от артроскопа зараства бързо и движенията в ставата се възобновяват след няколко дни.

ПРОФИЛАКТИКАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДЦЕНЯВА
Обогатете менюто си с витамин С и калций.
Ако вие все още нямате проблеми със ставите, няма да е излишно да се загрижите за тяхната цялост и здравина. Следете за теглото, а също и за осанката си. Често сменяйте положението на тялото си, опитвайте се да не седите, сложили крак върху крак, научете се правилно да повдигане и пренасяте каквато и да е тежест.
По възможност обогатете менюто си с витамин С, който може да забави процеса на разрушаване на хрущялите, а също и калций за укрепване на костите. И не забравяйте за профилактиката на травмите - избягвайте високите токове и си избирайте подходящи обувки за занимания със спорт. Редувайте физическата работа с почивка.

От пощата на “Доктор”

ОЩЕ ЗА НЕВЕРОЯТНИТЕ СВОЙСТВА НА ЧЕРНИЯ ОМАН
Ще разкажа един случай от моето детство. Мой съученик падна под каруцата и колелото раздроби китката на дясната му ръка. Тогава хората, които бяха наблизо, го заведоха при една баба-лечителка, защото болницата беше далече.
Бабата настърга корени от черен оман и разбърка тази маса с обикновена печена червена глина. След това добави говежда мас, от всичко това омеси тесто и го сложи на парче ленена тъкан.
След това нагласи всички раздробени костички и завърза китката на моя съученик с приготвения вече компрес с тестообразната маса. После сложи на всеки пръст малка шиничка от брезова кора. Накрая превърза всичко с бинт и сложи ръката му в бинт, закачен на шията му.
Когато след това хирургът-травматолог прегледал ръката на моя съученик, останал удивен от резултата. Няколко пъти посетил жената и се е възхитил на нейните умения - без медицинско образование така професионално да намести толкова много и малки счупени костички.
Черният оман помага при много други болести - възпаления, тромбофлебит, оплешивяване, склеродермия, а последните изследвания на това растение в научни лаборатории доказали и неговите противотуморни свойства. Може би има още неразкрити тайни.
Но той, черният оман, си остава живата кост.
Добромир Малинов - Русе

ЯЙЦЕ С ЛИМОНОВ СОК ПОМАГАТ ЗА ПО-БЪРЗОТО ЗАРАСТВАНЕ НА КОСТИТЕ
Искам да предложа на вашите читатели няколко добри рецепти за сраствания на костите при счупвания и за защита на организма от остеопороза.
Сварете едно яйце (да бъде твърдо сварено, да ври поне 20 минути), добре го изсушете и като обелите черупката, отстранете от нея ципата. Смелете черупката на прах, залейте я с лимонов сок и оставете сместа в хладилника, за да се разтвори черупката. Приемайте по една чаена лъжичка 1-2 пъти на ден в продължение на един месец. Към черупките от три яйца се прибавя сокът от един лимон. Лимоновият сок се добавя към яйчната черупка за получаване разновидност на калция, който за разлика от карбоната, донякъде се разтваря във вода и следователно може да се усвои от червата.
Приемайте 3 пъти на ден по 5-10 капки масло от бяла ела, като го капвате в хлебни топчета. Маслото от бяла ела премахва болестните усещания, ускорява процеса на зарастване и мобилизира защитните сили на организма. Костите зарастват много по-бързо, ако едновременно с това натривате болното място с масло от бяла ела.
След сваляне на гипса си правете бани от отвара от клонките на бяла ела в продължение на 15 минути. След приключване на всяка процедура, натривайте мястото на счупеното с масло от бяла ела.
Лъжичка и половина цветове от невен се слагат в термоса и се заливат с половин литър гореща вода, сместа престоява един час и се прецежда. Пие се по една трета чаша четири пъти на ден. Тази настойка намалява болките, успокоява, засилва процеса на регенерация.
Една супена лъжица стрити плодове от шипка се слагат в термоса и се заливат с половин литър гореща вода, като сместа престоява 6 часа. Приема се по една чаша 3-4 пъти на ден. Настойката стимулира регенерацията на тъканите, срастването на костите и повишава съпротивляемостта на организма към инфекции.
Пийте по две-три чаши мляко на ден. По възможност добавяйте към супите и напитките си по една чаена лъжичка сухо мляко. Полезни са морковите, цвеклото, зелето, грахът, фасулът, сиренето, изварата, орехите, сьомгата с костите, морските продукти, цитрусовите плодове. Ограничете мазнините, захарта и солта.
Таня Василева - Монтана

Средства от народната медицина

ТАЙНАТА НА ДРЕВНИТЕ ЗНАХАРИ

ЧУДОДЕЙНИЯТ ЧЕРЕН ОМАН СПАСЯВАЛ БОЛНИ ОТ ТУБЕРКУЛОЗА
Правокост, костоправ, живокост, живата кост - това са все синоними на билката черен оман. Тя се споменава още в рецептите от Древния Китай и тибетската медицина. Записки за него като средство за срастване на костите има и на глинените плочки на шумерите. Авицена го е смятал за универсално средство за съживяване на костите, на мозъка и възстановяване тъканите в човешкия организъм. А в легендите на известните билкари за черния оман се говори като за необходима съставна част от еликсира на безсмъртието. Научното наименование на черния оман - Symphytut, означава срастване. И ненапразно - в продължение на векове в ръцете на майсторите-лечители черният оман е служил за лекарство, помагащо за срастване при счупвания. С негова помощ знахарите са стягали мъчителните незаздравяващи рани, възстановявали са болния организъм.
Черният оман се бори дори с бацила на Кох. При нашествие на туберкулоза, когато още не е имало пеницилин, спасявал от лапите на ужасната болест немалко хора.
ТОЙ ИЗПРАВЯ ХОРАТА НА КРАКА
Благодарение на съдържащите се в черния оман алкалоиди, органични киселини, дъбилни и слузести вещества, аспарагин, холин, нишесте, захар и етерични масла, се премахва възпалението, стимулира се обновяването на организма, прочиства се кръвта.
Пресен корен от черен оман се залива с две чаши гореща вода и после се смесва с мед в съотношение 1:1. Сместа престоява две седмици. Приема се по една чаена лъжичка 3 пъти на ден в продължение на 2 седмици. Приема се 15 минути преди ядене при бронхиална астма, при язва и възпаление на стомашно-чревния тракт, при понижен хемоглобин, при различни заболявания на бъбреците, особено при гломерулонефрит, за подобряване обмяната на веществата, при абсцеси. При тежки артрити, бурсити, възпаления на ставите, върху ставата се налага прясно настърган корен от черен оман и се държи, докато се образува мехур. След това мехурът се спуква и болното място се дезинфекцира с гъст разтвор от калиев перманганат. Хората са се излекували с една процедура.

И това е възможно

КОНСЕРВАТИВНАТА ТЕРАПИЯ МОЖЕ ДА ВЪЗСТАНОВИ СТАВНИЯ ХРУЩЯЛ
При начални форми на остеоартроза може да помогне и медикаментозното лечение, което е способно да забави, а в някои случаи и да спре развитието на заболяването за дълго време. Обикновено на болните се поставят вътреставни инжекции с противовъзпалителни препарати и хондропротектори, които възстановяват ставния хрущял. Курсът на лечение предполага от три до пет инжекции, а тяхното действие продължава до няколко месеца, дори до година. Това обаче е много скъпоструващ курс на лечение, въпреки че не дава никакви странични ефекти и може да се говори за перспектива на този метод.
При деформираща остеоартроза на едни пациенти помагат горещите и студените компреси и методите на релаксация, други намират облекчение в иглотерапията и масажите. Понякога е достатъчно едно съвсем просто решение - правилният подбор на обувки. Благодарение на стелките със специални подложки се намалява натоварването на болната става и болките затихват.
Не трябва да се забравя и за лечебната физкултура. Специалните упражнения не само възвръщат подвижността на ставата, но и намаляват болестния синдром. Укрепването на четириглавите мускули на бедрата при остеоартроза на коленните стави дава почти същия ефект, както и приемането на противовъзпалителни препарати. Обаче при заниманията с лечебна физкултура е важно да се спазва златната среда. От една страна не трябва да се търпи много силна болка, а от друга - трябва да се преодолява умерената.