ЯСНОВИДКАТА
Един от магьосническите прийоми за въздействие върху човека се състои в това, че трябва да се получи част от неговото физическо тяло

Коя е тя
Селена е сред най-популярните хора със свръхсензорни способности у нас. Приема клиенти в софийския квартал Банишора.

Кармичните програми като специфични информационноенергийни образувания, създадени от обикновеното съзнание на човека, могат да се разполагат на следните места: вътре в полевата форма на живот на човека, в пространствените структури, просто в пространството и върху предметите.
Най-силното енергийно тяло е “тялото на ума”. Но това далеч не са всички тела, от които се състои човекът. След “тялото на ума” се разполага “причинното тяло”. То може да се разглежда за по-лесно като “леща”, потопена в океана Акаша. Именно в причинното тяло, като непосредствено свързано с Акаша, се извършват различни записи от умствена дейност. Причинното тяло на човека може да се смята за вместилище на неговата индивидуална карма. Само съзнанието на човека може да прави записи в причинното тяло с помощта на мислите. Нищо друго не е в състояние да остави следа там. Произведената от човека мисъл в причинното тяло се вижда във вид на излъчена вибрация и мисъл-форма. По такъв начин следствие на мисълта се явява излъчената от нея вибрация и информационноенергийно образование - мисълта форма. Вибрацията и мисълта форма, оставяйки свой “запис”, “белег” или “следа” в причинното тяло на човека, безпрепятствено се разпространяват из океана Акаша. На това ниво на пространството съществува голямо количествено “мисловен материал”.
Независимо че мисълта форма свободно се разпространява из океана Акаша (пространството), тя е невидима и неразривно е свързана с източника, който я е родил. Феноменът на тази връзка е открит от човека и може да се използва. Така например един от магьосническите прийоми за въздействие върху човека се състои в това, че трябва да се получи част от неговото физическо тяло (коса, нокти, слюнка, кръв, урина, изпражнения) или пък дреха, която е била носена от него. И така чрез баене или по-специални магически ритуали може да се влияе дистанционно върху тялото и съзнанието на дадения човек. Озовавайки се в океана от Акаша, вибрацията и мисълта форма имат една насоченост на движението - от света на фините енергии (океана Акаша) към физическия (веществения) свят. Това се обяснява с факта, че насочеността на творчеството във Вселената върви от по-голям към по-малък енергиен потенциал. Същият принцип се осъществява и в организма - отначало мислене или усещане, след това - команда за действие и последваща физическа работа във вид на движение. По такъв начин неволно се получава, че всяка “изпусната” мисъл от човека вече е равностойна на извършено действие. Във връзка с това ще кажа какво е казал Исус Христос: “Казвам ви, че всеки, който гледа жената с въжделение, вече прелюбодейства с нея в сърцето си.”
Вибрациите и мислите форми според ефекта на резонанса и подобието имат свойството за засилване и обединяване на подобните такива. В такъв засилен вид те резонират с подобни “записи” в причинното тяло на човека и го подтикват към извършване на действия, като чрез тях се реализират в триизмерния (физическия) свят. Така се осъществява тяхното разрешаване, т.е. въплъщение. Често се случва конкретната мисъл да се реализира в определено действие или постъпка не чрез човека, който я е произвел, а чрез друг човек, при когото “чашата е преляла”. Важно е да се разбере, че сами по себе си вибрациите и мислите форми не могат да се осъществяват, за целта им винаги е нужен проводник. Такъв проводник във физическия свят може да бъде само човекът. Този вид карма се разполага в две субстанции, които взаимодействат помежду си. Първата субстанция е причинното тяло на човека със съвкупността от разнообразни “записи” и “следи”, оставени от собствените мисли. Втората субстанция е океанът Акаша, в който остават вибрациите и мислите форми до самото си въплъщение във физическия свят, изработено както от самия човек, така и от другите хора. По такъв начин имаме причина - мисълта и нейното последствие в океана Акаша - вибрацията и мисълта форма.

Маг СЕЛЕНА
(Следва)