Подозирам, че моят работодател не ми плаща редовно социалните осигуровки, как мога да проверя това чрез електронния сайт на НОИ, за да не вися по опашки? Кирил ПЕТРОВ, София
Още ли мога да проверявам здравните и социалните си осигуровки чрез сайта на НОИ и как?
Петър ЖЕЛЕВ, Габрово

Г-н Петров, г-н Желев, много лесно можете да проверите дали работодателите правят социални осигуровки, стига да имате персонален идентификационен код (ПИК), който е сроден на пин кода – знаете го само вие. Ако нямате такъв код, разходете се до най-близкото поделение на НОИ и след представяне на лична карта го получавате веднага от гишето. За НОИ-София това е в стая 106 на партера.

Иначе справките за здравно осигуряване могат да се направят след въвеждане на ЕГН. Тогава излизат и справките за неплатените месеци.