По повод честите ваши въпроси за мезентериалната исхемия или т.нар. стомшен инфаркт, се обърнахме за консултация към д-р Добринка Атанасова.
- Д-р Атанасова, какво представлява мезентериалната исхемия?
- Мезентериални се наричат артериите, които доставят кръв на тънките и дебелите черва. Исхемията, независимо къде възниква, представлява недостатъчност на кръвоснабдяването на дадена тъкан или цял орган. Тоест, нарушено доставяне на кислород и хранителни вещества към тъканите и съответно - неадекватно изчистване на отпадните продукти от тяхната клетъчна обмяна. Когато този болестен процес засегне тънките или дебелите черва, се нарушава и тяхното нормално функциониране.

Мезентериалната исхемия засяга най-често тънките черва и настъпва, когато един или повече клонове на мезентериалната артерия по някаква причина се стеснят или запушат. Когато това стане, обикновено болният изпитва остра коремна болка. С течение на времето, най-често - бързо, запушването води до смъртта (некроза) на частта от червото, лишена от кръвоснабдяване.
Мезентериалната исхемия е заболяване, което засяга най-често хората на възраст около и над 60 години. Като

рискови фактори

могат да се посочат тютюнопушенето и високите нива на холестерола в кръвта. Обикновено при болните се откриват и други области с нарушено кръвоснабдяване (исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, недостатъчност на артериалното кръвоснабдяване на крайниците и др.).

- Може ли мезентериалната исхемия да се проявява под различни форми?
- Да, тя може да бъде остра или хронична. При хроничната болните имат оплаквания в продължение на сравнително дълъг период от време. При острите форми симптомите се появяват изведнъж и картината се разгръща много по-бързо. Хроничната исхемия може да се превърне в остра, което може да стане и ненадейно.

- Какви са симптомите?
- Болните с хронична форма на мезентериална исхемия

имат болки в корема 15-60 минути след нахранване


Болката може да се появи в която и да е част на корема, но най-често е в горната част или около пъпа. Тя може да продължи от 60 до 90 минути, след което да изчезне от само себе си. За съжаление болката се появява при всяко следващо хранене. Много хора с мезентериална исхемия загубват тегло, въпреки че апетитът е относително запазен, защото не се хранят, за да избегнат последващата яденето болка.

Понякога симптомите на мезентериалната исхемия могат да бъдат неясни или да наподобяват множество други коремни заболявания. Ето защо преди да се постави такава диагноза, лекарят, освен на базата на субективните оплаквания на пациента, трябва да разполага с ред други лабораторни и образни изследвания. Освен коремната болка и загубата на тегло други симптоми могат да са: дария, запек, гадене, повръщане, подуване на корема.

При острата исхемия болният най-често изпитва остра, внезапна болка в корема, която не се успокоява от обезболяващи средства. Болката може да се съпровожда и с гадене или повръщане, от което обикновено не следва облекчение.

- Какво причинява мезентериалната исхемия?
- Стеснението на съдовете поради атеросклероза, водещо до недостатъчно кръвоснабдяване, е най-честата причина за хроничната мезентериална исхемия. Нормално в по-млада възраст вътрешната повърхност на артериите е гладка. С напредване на възрастта по нея се отлага материя, формираща т.нар. атеросклеротична плака. Плаката се състои от мазнини и други субстанции, намиращи се в циркулиращата кръв. С течение на времето плаката нараства, като стеснява диаметъра на артериите, който може да намалее до критични стойности. Причина за запушването може да бъде тромб. Много често тези тромби произлизат от сърдечните кухини и се срещат по-често при хора с аритмии или други болести на сърцето.

Мезентериалната исхемия е сериозно състояние, което може да се превърне и в заплашващо живота, ако не се вземат спешни мерки. За това е важно при наличието на някои от описаните симптоми

да се търси спешна медицинска помощ

- Как се лекува мезентериалната исхемия?
- Подходът при лечението на мезентериалната исхемия зависи основно от тежестта и от начина, по който настъпва (остро или хронично) и не на последно място - от времето, изминало от запушването на съда. Тези фактори са определящи за настъпилите изменения на останалата без кръвоснабдяване зона от тънкото и дебелото черво. От значение е и големината на участъка, който може да бъде с размери от няколко сантиметра, ако е засегнат малък клон на артерията, до няколко метра, включително почти цялото тънко и част от дебелото черво, ако запушването е засегнало основния ствол на мезентериалната артерия. Всички тези фактори са определящи за оценката на елемента на спешност при лечението на мезентериалната исхемия, от който зависи терапевтичният подход.

Целта на лечението на мезентериалната исхемия (остра или хронична) е

да се възстанови проходимостта на артерията,

с което да се нормализира кръвотокът към червото. Това трябва да се извърши, преди исхемията да е довела до необратимо увреждане на червото.

В зависимост от ситуацията съдовият хирург може да подходи към лечението като към спешно или планово.

За хроничната мезентериална исхемия е възможно да се приложи методът на транс-аортната ендартеректомия. Това е метод, при който в рамките на оперативната интервенция се отстранява плаката, която запушва мезентериалната артерия. При тази операция хирургът използва разрез на коремната стена, открива увредената артерия и отстранява плаката, заемаща вътрешната й стена.
Друг подход при лечението на мезентериалната исхемия е поставянето на байпас. При това хирургът създава изкуствен “път”, чрез който кръвта заобикаля стеснената или запушена артерия. За създаването на такъв байпас може да се използва венозна присадка от собствена вена на болния или присадка от синтетичен материал. Съдовият хирург поставя байпаса така, че да свързва частите на артерията над и под запушването, създавайки нов път на кръвния поток към червата. Ще предложи на болния най-добрия подход за лечение, в зависимост от индивидуалното му състояние.

Ангиопластика и поставяне на стент - това е нов начин за отваряне на стеснената артерия и запазване на проходимостта й. Както при ангиографията, през голяма артерия, обикновено бедрената, се вкарва катетър. След като се намери точното място на запушването, чрез този катетър в артерията се раздува балон, който разширява стеснения участък, след това на мястото на балона може да се постави т.нар. стент. Стентът представлява фина тръбичка от преплетени метални влакна, която поддържа артерията отворена.

Лечението на острата мезентериална исхемия обикновено е спешна процедура, тъй като

необратимото увреждане на червото настъпва много бързо

В случай че състоянието е диагностицирано рано, възможно е да се използват и лекарства, наречени тромболитици, чиято цел е да разтворят тромба, запушил артерията. Най-често тромболитикът се инжектира директно в артерията по време на извършване на ангиографията. В някои случаи това лечение е от полза и позволява отпушването на съда. Все пак когато има свидетелства за увреждане на червото, възможно е да се наложи оперативно отстраняване на запушването. Още повече че за действието на тромболитиците се изисква време, което в условията на остро възникнала мезентериална исхемия е крайно недостатъчно.

За съжаление повечето от болните с остра мезентериална исхемия по една или друга причина пристигат късно в лечебните заведения. Времето, изминало от началото на запушването, е определящо за последващото лечение. На един по-късен етап в червото вече са настъпили необратими изменения и засегнатата част от него е загинала (настъпила е некроза). В този некротичен участък започва свръхрастеж на намиращите се нормално в червото бактерии. Техните продукти се отделят в организма и го натравят. От друга страна, стената на червото в некротичния му участък е напълно пропусклива за бактериите и техните токсини, които попадат в свободната коремна кухина и я инфектират. Това състояние има остро протичане и драматична клинична картина. Състоянието е животозастрашаващо и ако оперативното лечение по някаква причина бъде забавено, може да се стигне до фатален край. Единствената терапия е оперативното “изрязване” на некротичния участък, която се прави от коремен хирург.

Едно интервю на Милена ВАСИЛЕВА