Засега продават до 5 години, един месец струва около 50 лева
Да си купиш цялата пенсия, разбира се, е невъзможно, но ако човек е навършил възрастта, а не му достигат точките, държавата слага няколко години на тезгяха.

Осигурителен стаж до пет години могат да откупят всички, които са навършили пенсионна възраст, но нямат необходимите точки, гласи Кодексът за социално осигуряване. Правото за откупуване на стаж важи до 2015 г.

Основна причина да бъде въведена тази възможност е, че на много хора се налага да доработват недостигащото им време за пенсия, а вече са на възраст, в която трудно могат да намерят работа. Правото за откупуване на стаж възниква след навършване на пенсионна възраст, когато обаче не е изпълнено другото условие на точковата система - натрупване на осигурителен стаж. Мъжете могат да се пенсионират, когато навършат 63-годишна възраст и са събрали 100 пенсионни точки. За жените годините са 60, а точките - 94.

В случаите, когато сте изпълнили условието за години, но нямате необходимия брой точки, можете да ги откупите. Условието е да не ви достигат най-много 5 точки.

Има законова възможност да откупите необходимите ви години. За целта трябва да направите вноски от по 46,80 лв. в Националния осигурителен институт (НОИ) за всеки месец от обучението си в университета. Сумата е 18% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, който тази година той е 260 лв.

Броят на закупените години обаче не може да превишава предвидените в учебния план за специалността, която сте завършили. Така например, за да откупите пет години, колкото в повечето случаи е продължителността на следването за магистърска степен след средно образование, ще трябва да платите 2808 лв. За да докажете, че сте били студент, трябва да представите диплома и уверение от учебното заведение за срока на обучение. Възможно е да платите и само за част от следването си. И в двата случая сумата трябва да се внесе наведнъж по банков път. Добрата новина е, че заради намаляването на вноската във фонд "Пенсии" от 22% на 18% от Нова година откупуването на стажа е по-евтино спрямо 2008 г.

Не само висшистите обаче могат да откупят необходимия им стаж. За да получи нужните точки за пенсия (100 за мъжете и 94 за жените), които се изчисляват от сбора на възрастта и трудовия стаж на кандидат-пенсионера, същият може да закупи необходимите му години, но само при условие че е навършил пенсионната възраст.

Максималното количество осигурителен стаж, което може да се откупи в този случай, е пет години. За да получите това право, трябва да представите в НОИ документите за осигурителния ви стаж, а оттам определят недостига, който трябва да закупите, за да се пенсионирате.

Предимството на този вариант е, че вноските могат да се плащат разсрочено, обясняват от осигурителния институт. Така например сумата за 3 години недостигащ осигурителен стаж може да се изплати за 5 години, като парите се удържат от пенсията. Ако недостигът е по-голям, т.е. от 3 до 5 години, разсрочването може да бъде за 8 години.


Година "цена" за 1 месец (в лв.) "цена" за 1 г. (в лв.) "цена" за 5 г. (в лв.)
2008 г. 52,80 633,6 3186
2009 г. 46,80 561,6 2808
 


Процедурата
НОИ ОТПУСКА ПРАВО НА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ НА ТРУДОВ СТАЖ 

НОИ изготвя индивидуални погасителни планове за изплащането на осигурителните вноски, когато желаещите искат да откупят стажа си разсрочено. В случаите, когато не достигат 3 точки, вноските могат да се изплатят за три години. Ако недостигът е по-голям, разсрочването може да бъде за 8 години. През това време парите се удържат от отпуснатата пенсия. За целта желаещият да купи стаж трябва да подаде заявление в НОИ, като изрично посочи искането си да се възползва от правото да получава пенсия при недостигащ стаж.

Изработва се погасителен план, въз основа на който всеки месец се удържа определена сума от пенсията. Има възможност част от цялата сума да бъде внесена по банков път, а за оставащата да се изработи погасителен план. В момента се обсъжда и идеята за увеличение на периода, в който могат разсрочено да се внесат осигуровките, като се предвижда той да достигне десет години.
Когато стажът се купува по банков път, вноската се прави на името на Националната агенция по приходите (НАП), като платежното нареждане от банката се представя на ревизор от териториалното поделение на НОИ. Той трябва да издаде удостоверение въз основа на платежното, като посочи колко стаж е откупен. Това удостоверение се представя в пенсионния отдел, за да може да бъде изплатена пенсията.

Висшистите могат да избират кога да откупят точките си, докато за всички останали правото възниква след навършване на пенсионна възраст.


... стажът за завършено образование не може да се удържа от пенсията

Ако сте избрали този вариант, трябва да разполагате със сумата за осигуровките, които можете да внесете наведнъж или на няколко части. Когато представите всички документи в НОИ, ще ви бъде издадено удостоверение за закупения стаж за времето на обучението ви. Този стаж може да бъде начислен над необходимия за пенсиониране и по този начин да увеличите размера на пенсията си.
По всяко време, когато установите или откриете документ, доказващ трудовия ви стаж, плановете за погасяване на недостигащия могат да бъдат променени. Така, ако не са ви достигали 4 точки, но сте открили загубен документ, който доказва едногодишен трудов стаж, ще дължите вноски за оставащите три години.

Според данните на Националния осигурителен институт (НОИ) близо 50 000 българи не биха могли да изпълнят изискванията за пенсиониране. Практиката през двете години, откакто съществува възможността за откупуване на стаж, пък показва, че най-често хората купуват около 17 месеца.