Майка ми почина и баща ми се ожени втори път. Мащехата доведе момиче. Имахме селскостопански земи, наследство от майка ми.
Влязоха в ТКЗС. От общината разбрах, след ликвидирането на ТКЗС-то, че освен мен, наследник на баща ми е и доведената дъщеря на мащехата. Преди да умре, баща ми я осиновил през 1952 г., когато е била на 33 години и вече омъжена. Правилно ли е осиновяването и каква част от селскостопанския имот има право да наследи?
Иванка ЦВЕТКОВА, София


Г-жо Цветкова, сега действащият Семеен кодекс (СК) е категоричен, че може да бъде осиновено само лице, което не е навършило 18 години (чл. 49 от СК). Тъй като ме връщате в други години, при други правоотношения, налага се да си припомним какъв е бил режимът на осиновяване през 1952 г., ако точно ми посочвате датата. Отговорът ми ще е конкретен за тази година (1952). Знайте, че и преди, и след нея режимът на осиновяването не е същият. През 1952 г. в действие е бил Законът за лицата и семействата (ЗЛС), който отменя през 1949 г. Закона за извънбрачни деца и осиновяването (ЗИДО) от 1940 г. Със ЗЛС се установява забраната да се осиновяват пълнолетни лица, което дотогава е било възможно във всички предшестващи го закони. Но първоначално ЗЛС допуска едно изключение: “Навършилите тази възраст лица (18 години - б.а.) могат да бъдат осиновени само ако преди навършването на пълнолетие са били отглеждани от осиновителя (чл. 75, ал. 2 от ЗЛС). Смисълът е бил дете, отглеждано като свое от осиновителя, при наличието на фактическо осиновяване, но поради някакъв пропуск неуредено формално до навършаване на пълнолетие на отглежданото лице, да може да бъде оформено осиновяването след пълнолетието на осиновявания. С изменението на ЗЛС от 06.11.1953 г. това изключение е заличено. Каквото било, било. Ако нещата са такива, каквито ги представяте, с акта на осиновяването е създадена семейна връзка и отношения между баща ви и осиновената жена като между родител и дете, а между вас и нея - като сестри. По първия въпрос, правилно ли е осиновяването? Категорично да, щом е станало през 1952 г. Колкото до това каква част наследява осиновената дъщеря, по сега действащите закони децата на починалия наследяват по равни части, а деца на наследодателя се смятат и осиновените от него (чл. 5 от Закона за наследството (ЗН). Не пишете кога е починала майка ви, кои са наследници при откриване на наследството и т.н. Трябва да проверите кои са наследници на земите на майка ви и ако само баща ви е такъв, тогава ще делите тази земя поравно с доведената си сестра. Възможни са и други варианти. Всичко е конкретно. Най-добре е да ангажирате опитен адвокат, който да проучи казуса и да ви консултира подробно. Разбира се, в случай че интересът ви е голям, че имотите, които ще получите, си струват усилията и разноските.